Сұрақ №4

Осындай үлкен ақпараттық базалар не үшін қажет?

Кез келген адам нақты пациент үшін донор бола алмайды. Туған бауырлардың да донор болу 30 пайызды ғана құрайды. Он балалы жанұяда да қажетті донор табылмауы мүмкін. Мұның себебі неде? Әр адамда «биологиялық өзіндік жеке куәлігі» немесе HLA-антигендерінің (human leucocyte antigens) жүйесі бар. Бұл антигендер иммунитет, оның ішінде донордың органдары немесе дің жасушалары ретіндегі «бөтен» денелерді танып, жою үшін жауап береді. Ол қан тобы жүйесімен ұқсас келмейтін өте күрделі жүйе. Егер де донордың HLA-антигендері жүйесі бойынша пациентке сәйкес келмесе, трансплантанттың ажырап қалу реакциясы пайда болып, пациент сауығу үмітінен қол үзеді.


© 2023 Областной центр крови. Все права защищены.