Сұрақ №8

Ақылы сынақтарға қанды қай уақытта тапсыруға болады?

Талдауларды қабылдау 8.00-13.00


© 2023 Областной центр крови. Все права защищены.