Сұрақ №7

Жұмыс регламенті ОЦК үшін қан және плазма?

Қан және плазма тапсыруларды қабылдау 8.00-13.00 талдау нәтижелерін беру-13.30-16.00


© 2023 Областной центр крови. Все права защищены.